fbpx

Ploegleider Material Handling

Roermond

Het doel van de functie is het leiding geven aan en opleiden van een ploeg medewerkers Materials Handling (eigen en ingeleend personeel), met als doel het realiseren van een optimaal verloop van de werkzaamheden (productiviteit, kwaliteit, veiligheid, leverbetrouwbaarheid en doorlooptijd).

Eisen
 • Een afgeronde opleiding op MBO niveau
 • Vergelijkbare werkzaamheden in een soortgelijke leidinggevende functie (5-7 jaar)
Verantwoordelijkheden
 • Geven van instructies en bewaken van kwaliteit, kwantiteit en de voortgang van het werk.
 • Steekproefsgewijs controleren van de in te pakken profielen op deuken, spanen en andere defecten/ beschadigingen.
 • Zorgen en controleren dat volgens de veiligheidsvoorschriften en bedrijfsregels gewerkt wordt.
 • Zorgen dat de verpakkingsvoorschriften en de informatie nauwkeurig worden opgevolgd.
 • Erop toezien dat de hardingsovens worden afgenomen.
 • Zorgen en erop toezien dat profiel alleen ingepakt worden als de verpakkingsinformatie op de werkplek aanwezig is, op juistheid gecontroleerd is en dat deze nauwkeurig worden opgevolgd.
 • Het steekproefsgewijs controleren of profielen verpakt zijn volgens voorschrift.
 • Bijhouden targets, instelling, motivatie en arbo aangelegenheden van medewerkers.
 • Het regelmatig controleren van de werkinstructies op juistheid.
 • Zorgen voor een efficiënte en effectieve inzet van het beschikbare personeel.
 • Het steekproefsgewijs controleren van alle werkzaamheden van de medewerkers.
 • Zorgen voor een zodanige dienstoverdracht dat de opvolgende ploegleider alle relevante informatie t.a.v. zijn werkzaamheden ontvangt.
 • Het maken van analyses m.b.t. de ontwikkeling van de gestelde targets per medewerker.
 • Begeleiden, trainen, opleiden en evalueren van nieuwe medewerkers (eigen en ingeleend personeel).
 • Het voeren van regelmatig werkoverleg.
 • Signaleren van onregelmatigheden en het daaraan verbonden disciplinair optreden.
 • Adviseren inzake personele aangelegenheden (promotie, ontslag, het opstellen van beoordelingen en het voeren van beoordelingsgesprekken).
 • Maken van een correcte dag- en weekplanning en het organiseren van de werkzaamheden (kwalitatief en kwantitatief).
 • Zorgen voor een juiste ziekteverzuimbegeleiding.
 • Registratie en beheer van alle vereiste documenten/formulieren volgens gegeven procedure m.b.v. computer en printer.
 • Voeren van een correcte tijd- en materiaalverantwoording.
 • Zorgen voor een snelle en goede doorstroming van het in te pakken materiaal door een juiste verdeling
 • Erop toezien dat er op een juiste manier gewogen wordt en de bonnen correct aangemaakt en verwerkt worden.
 • Toezicht houden op veilig en gezond werkgedrag.
 • Geven van instructies aan nieuwe medewerkers en derden.
 • Bedienen van de computer en printer.
 • Het omgaan met de geautomatiseerde verpakkingslijn, gereedschappen, machines en diverse hulpmiddelen.
 • De werkzaamheden worden zelfstandig verricht volgens gegeven richtlijnen en instructies.
 • De opdrachten worden ontvangen van de afdelingschef.
 • Signaleert vroegtijdig afwijkingen en bepaalt de te nemen maatregelen bij onvoldoende kwaliteit en kwantiteit tijdens de
 •  productie.
 • Beoordeelt de wijze waarom medewerkers hun functie uitoefenen, problemen worden besproken met de afdelingschef.

Solliciteren

Solliciteer

Maximum file size: 20MB

Privacy