LEAN HR
LEAN HR

Arbeidsmarktprognose 2024

Limburg, doordrenkt van geschiedenis en cultuur, staat op het punt een nieuwe fase in te gaan in termen van werkgelegenheid en economische groei. Met 2024 voor de deur werpen we een blik op de arbeidsmarktprognose voor Limburg en analyseren we de kansen en uitdagingen die zich voordoen per regio op basis van gegevens van het UWV.

Foto tijdens het evenement Regio in Beeld” van het UWV. Bron: UWV.

Noord-Limburg

Voor het restant van 2023 wordt er nog een lichte groei verwacht, in 2024 maakt dit plaats voor krimp. Ondanks personeelstekorten in verschillende beroepen blijven sommige mensen moeite hebben om werk te vinden. In 2023 stijgt de werkgelegenheid met 0,4%. Een van de belangrijkste groeisectoren is de logistiek. In 2024 daalt het aantal banen met 0,2%. Die krimp komt voort uit het feit dat de industrie veel last heeft van de hoge energieprijzen. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 stonden in Noord-Limburg 6.600 vacatures open.

Door vergrijzing houdt de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig aan. In Noord-Limburg gaan 16.600 60-plussers in de nabije toekomst met pensioen. Zij zijn veelal werkzaam in de sectoren industrie en transport & logistiek. In Noord-Limburg wonen 16.000 mensen die (meer uren) willen werken. Dit onbenut arbeidspotentieel is onder te verdelen in:

  • 7.000 onderbenutte deeltijders. Zij werken al, maar willen en kunnen meer uren werken.
  • 5.000 werklozen. Deze mensen hebben geen betaald werk, zochten onlangs naar werk én zijn daarvoor direct beschikbaar.
  • 4.000 semi-werklozen. Dit zijn mensen zonder betaald werk die bijvoorbeeld tijdelijk vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen niet beschikbaar zijn of niet naar werk zoeken.

Midden-Limburg

In 2023 groeit het aantal banen nog, maar in 2024 is er sprake van lichte krimp. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 stonden in Midden-Limburg 6.100 vacatures open. Dat zijn er ruim 900 minder (-13%) dan in het tweede kwartaal van 2022, toen de vacaturemarkt zijn hoogtepunt bereikte.

Door vergrijzing houdt de krapte voorlopig aan. In Midden-Limburg zijn er namelijk meer mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en de arbeidsmarkt verlaten dan dat er mensen toetreden. Vooral in de sector industrie werken momenteel veel 60-plussers. In de nabije toekomst gaan 14.500 werknemers de arbeidsmarkt verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In Midden-Limburg wonen 14.000 mensen die (meer uren) willen werken. Dit onbenut arbeidspotentieel is onder te verdelen in:

  • 7.000 onderbenutte deeltijders.
  • 4.000 werklozen.
  • 3.000 semi-werklozen.

Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg neemt de werkgelegenheid in het restant van 2023 en 2024 met 0,3% toe (800 banen). In 2023 groeit het aantal banen met 0,7% (2.000 banen), in 2024 neemt het aantal banen met 0,4% af (-1.200 banen) waarbij de sterkste krimp optreedt in de industrie. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 stonden in Zuid-Limburg 11.600 vacatures open.

Door vergrijzing houdt de krapte voorlopig aan. Er zijn namelijk meer mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en de arbeidsmarkt verlaten dan dat er mensen toetreden. Vooral in de sector transport & logistiek werken momenteel veel 60-plussers. In Zuid-Limburg wonen 39.000 mensen die (meer uren) willen werken. Dit onbenut arbeidspotentieel is onder te verdelen in:

  • 16.000 onderbenutte deeltijders.
  • 12.000 werklozen.
  • 11.000 semi-werklozen.

Wat zegt dit over de toekomst?

Voor heel Limburg geldt dat werkgevers en werkzoekenden elkaar op individueel niveau niet altijd weten te vinden en is er een mismatch. Het onderwijs en de arbeidsmarkt sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Zo kiezen studenten soms voor opleidingsrichtingen waar minder vraag naar is. Daarnaast verandert de vraag van werkgevers door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. In deze snel veranderende samenleving is het belangrijk dat zowel werknemers en werkgevers zich blijven ontwikkelen, om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Sluit je een bij onze LEAN Community.

De vergrijzing is met name zichtbaar is in de sectoren industrie en logistiek. Dat betekent dat er veel vraag is naar nieuw personeel en de behoefte naar jonge aanwas steeds groter wordt. Ervaar je dit als werkgever ook? Schrijf je dan in voor onze community. Met een LEAN Community maak je gebruik van ons bestaande netwerk om talent aan te trekken, aan te nemen en te behouden. Je blijft in contact via online platforms, professionele en lokale netwerken. Zo vinden we samen de juiste medewerkers voor jouw organisatie.

Overige artikelen