LEAN HR
LEAN HR

Hoe werkt het fasensysteem?

Ook als uitzendkracht heb je rechten. Maar wanneer je net als uitzendkracht voor een uitzendbureau begint, zijn deze rechten niet gelijk aan die van iemand in loondienst. Daarom is het fasensysteem in werking gesteld, zodat je als uitzendkracht ook steeds meer rechten opbouwt naarmate je langer werkt. Het NBBU fasensysteem bestaat uit 4 achtereenvolgende fases:

Fase 1 en 2

Sinds januari 2022 is het fasensysteem verkort. Fase 1 en 2 zijn in totaal 52 gewerkte weken in plaats van 78 weken. Als uitzendkracht werk je de eerste 26 gewerkte weken in fase 1. De tweede periode werk je in fase 2. Alle weken die je werkt tellen mee als een gewerkte week, ook als je maar enkele uren als uitzendkracht hebt gewerkt die week. Vanaf 2 januari 2023 tellen de weken waarin je vakantie opneemt ook mee voor het totale aantal gewerkte weken.

Fase 3

Fase 3 duurt maximaal 3 jaar. Gedurende deze 3 jaar mogen er maximaal 6 uitzendovereenkomsten afgesloten worden.

Fase 4

In fase 4 krijg je een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd, hierbij krijg je dus een vast contract bij het uitzendbureau.

Aanpassingen in de pensioensopbouw

Sinds 1 januari 2022 gelden er aanpassingen voor pensioensopbouw. We bespreken hieronder de belangrijkste veranderingen:

  • In de oude CAO werd er pas pensioen opgebouwd na 26 weken, nu bouw je als uitzendkracht al na 8 weken pensioen op.
  • Als uitzendkracht bouw je nu pensioen op over meer loonelementen.
  • Vanaf het begin van week 9 geldt de basisregeling gevolgd door de plusregeling, voor 52 weken.
Overige artikelen