LEAN HR
LEAN HR

Je loonstrookje ontcijferd…

Elke maand verschijnt ‘ie weer in je inbox: je loonstrook. Grote kans dat je maar naar één ding kijkt: het bedrag dat helemaal onderaan de streep staat. Om te controleren of je loonstrook klopt is het toch wel handig om te weten wat de cijfers en afkortingen in je loonstrook betekenen. Gelukkig zijn wij de beroerdste niet en loodsen je er in begrijpelijke taal doorheen.

Wat is een loonstrook?

Laten we bij het begin beginnen. Een loonstrook wordt ook wel loonspecificatie genoemd. En dat is ook precies wat het is; een overzicht van hoe je salaris is opgebouwd. Dus een overzicht van je brutoloon, alle belastingen, premies en heffingen die daarvan afgaan en je opgebouwde vakantiegeld. En natuurlijk het nettoloon dat door LEAN HR Services op je bankrekening wordt overgemaakt.

Bruto versus netto

De woorden bruto en netto zorgen nog wel eens voor verwarring, maar het is eigenlijk vrij makkelijk. Je brutoloon is het bedrag waar de belasting nog bij zit. Je nettoloon is het bedrag dat na aftrek van belastingen, premies en heffingen daadwerkelijk aan je uitbetaald wordt. Een ezelsbruggetje om het makkelijker te onthouden is dat de b van bruto én van belasting is.

Jouw Lean HR loonstrook

De loonstrook die je elke maand ontvangt bestaat uit verschillende onderdelen. Aan de hand van onderstaande voorbeeld loonstrook nemen we ze één voor één door.

 

1. Flexwerker

Hier staan een aantal persoonlijke gegevens en basisgegevens die betrekking hebben op je werk en loon: je geboortedatum, burgerlijke staat, de datum dat je in dienst bent getreden en de periode waarop de loonstrook betrekking heeft. Er staat ook informatie in over je contract, onder welke cao deze valt en in welke fase je zit. Met minimumloon wordt het wettelijk minimumloon op basis van een fulltime dienstverband voor jouw leeftijd bedoeld. De meeste van deze gegevens spreken voor zich.

2. Werkgever

Als flexwerker ben je in dienst bij LEAN HR, dus onder ‘werkgever’ vind je onze gegevens. Ook kun je hier zien op welke datum je loon wordt uitbetaald.

3. Declaratie

Dit gedeelte neemt misschien niet zoveel fysieke ruimte in op je loonstrook; het bevat wel de belangrijkste informatie om te controleren: het aantal (over)uren dat je hebt gewerkt! Dit kan er voor iedereen anders uitzien, afhankelijk van wat er op jouw situatie van toepassing is. Het kan belaste en onbelaste vergoedingen bevatten en ook eventuele inhoudingen. Hieronder vind je een opsomming van de meest voorkomende onderdelen:

  • Loon normale uren: hier vind je – van links naar rechts – jouw aantal gewerkte normale uren, jouw bruto-uurloon en het totale brutoloon van je gewerkte week.
  • Loon overwerkuren: hier vind je – van links naar rechts – jouw gewerkte overuren, het toeslagpercentage, jouw bruto-uurloon en het totale brutoloon van je gewerkte overuren.
  • ADV: dit staat voor arbeidsduurverkorting. Je bouwt dit op wanneer je als werknemer meer uren werkt dan in je contract vastgelegd staat.
  • Reiskostenvergoedingen: de vergoeding van je gemaakte reiskosten.

4. Omschrijving

We zijn aanbeland bij het ingewikkelde gedeelte. Leuker kunnen we dat niet maken, hopelijk wel iets begrijpelijker.

Het begint met een berekening van je brutoloon, dus eigenlijk een herhaling van wat er onder ‘declaratie’ staat. Daar worden premies en heffingen, ingeleverde verlofdagen (in geld) en eventuele uitbetaalde feestdagen van afgetrokken en je reiskostenvergoeding erbij opgeteld. Wat overblijft is het nettoloon, het bedrag dat je op je rekening gestort krijgt.

Een paar termen extra uitgelegd:

  • Loonheffing: de loonbelasting en premie volksverzekeringen die je betaalt aan de Belastingdienst.
  • Premie Whk (WGA-vast): dit is een deel van de premie voor de werkhervattingskas. Met deze premies verzekert je werkgever je onder andere tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

5. Cumulatieven

Dit zijn alle bedragen van dit kalenderjaar tot aan deze loonstrook bij elkaar opgeteld.

6. Rechten

  • Kort verzuim: hier vind je het aantal opgebouwde en eventueel opgenomen korte verzuimuren, uitgedrukt in geld. Deze uren zijn te gebruiken voor bijvoorbeeld een bezoek aan je huis- of tandarts.
  • Vakantiedagen: hier vind je – van links naar rechts op je loonstrook – het saldo van jouw vakantiedagen, weergegeven in uren.
  • Vakantiegeld: hier vind je – van links naar rechts op je loonstrook – het saldo van jouw vakantiedagen, weergegeven in vakantiegeld.

7. Overige

Hier vind je totalen die belangrijk kunnen zijn voor je fiscale gegevens, zoals arbeidskorting en premie AVZ. Ook vind je hier terug op welk bankrekeningnummer je nettoloon wordt overgemaakt.

Zie jij nog meer onduidelijke termen op jouw eigen loonstrookje staan of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met jouw contactpersoon van LEAN HR Services!

Overige artikelen